Svanenmärkta bostäder

De flesta förknippar Svanenmärkning med en miljömärkning av kemikalier, som t ex diskmedel. Men Svanenmärkning är också ett certifikat en bostad kan få om den är byggd på ett hållbart sätt. Just så är det med en Lyckosbostad.

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

{{image.Content}}

{{ index + 1 }}/{{ totalImages }}

{{ model.Text.Heading }}

{{ model.Text.Ingress }}
{{ model.Text.Content }}
{{ model.Quote.QuotePropertyName }}
{{ model.Quote.QuoteCity }}

Svanenmärkta bostäder

• Är värderade enligt ett livscykelperspektiv • Har låg energianvändning • Uppfyller höga miljö- och hälsokrav på byggprodukter, material och kemiska produkter • Säkrar en god innemiljö och låga emissioner • Har en kvalitetssäkrad byggprocess